Поред општих информација о предузећу, мисији, визији и циљевима, годишњи програм пословања Електромреже Србије садржи и анализу пословања у текућој години, као и параметре буџета који ће одређивати пословање за годину за коју се план доноси.

Поред тога, Електромрежа Србије редовно усваја извештаје о степену реалаизације годишњег програма пословања, као и извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности (тромесечни извештаји о реализацији годишњег програма пословања). Извештаји о реализацији годишњег програма пословања се такође достављају Министарству привреде Републике Србије.

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2024. године

Годишњи програм пословања за 2024. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2023. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2023. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2023. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2023. године

Годишњи програм пословања за 2023. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2022. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2022. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2022. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2022. године

Годишњи програм пословања за 2022. годину

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2021. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2021. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2021. године

Годишњи програм пословања за 2021. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2020. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2020. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2020. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2020. године

Годишњи програм пословања за 2020. годину

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2019. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2019. године

Годишњи програм пословања за 2019. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2018. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2018. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2018. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2018. године

Годишњи програм пословања за 2018. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2017. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2017. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2017. године

Реализација Годишњег програма пословања за I квартал 2017. године

Годишњи програм пословања за 2017. годину

Реализација Годишњег програма пословања за IV квартал 2016. године

Реализација Годишњег програма пословања за III квартал 2016. године

Реализација Годишњег програма пословања за II квартал 2016. године

Годишњи програм пословања ЈП ЕМС за 2016. годину

Реализација Годишњег плана пословања ЈП ЕМС-а за I квартал 2016. године

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима ЈП ЕМС-а

Реализација Годишњег програма пословања за ИВ квартал 2015. године

Реализација Годишњег програма пословања за ИИИ квартал 2015. године

Реализација Годишњег програма пословања за ИИ квартал 2015. године

Реализација Годишњег програма пословања за И квартал 2015. године

Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања