Правилима о раду преносног система предвиђено је да Електромрежа Србије израђује годишње извештаје који су намењени корисницима преносног система, надлежним институцијама, као и стручној јавности. Због тога је овај извештај ограничен на најинтересантније податке, показатеље и тенденције у раду преносног система из следећих области:

Пренос електричне енергије
Управљање преносним системом
Тржиште електричне енергије
Стратегија развоја и инвестиције у преносни систем
Прикључење на преносни систем
Управљачки, информациони и телекомуникациони системи
Рад у синхроној области Континенталне Европе

Поред тога, извештај садржи и опште електроенергетске податке.

Годишњи технички извештај за 2022. годину.

Годишњи технички извештај за 2021. годину.

Годишњи технички извештај за 2020. годину

Годишњи технички извештај за 2019. годину

Годишњи технички извештај за 2018. годину

Годишњи технички извештај за 2017. годину

Годишњи технички извештај за 2016. годину

Годишњи технички извештај за 2015. годину

Годишњи технички извештај за 2014. годину