Нестандардне услуге оператора система су услуге које оператор система пружа на захтев корисника система, или услуге у циљу отклањања последица поступања корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.

Електромрежа Србије, као оператор преносног система, доноси акт о ценама нестандардних услуга, на који сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије.

Одлука о ценама нестандардних услуга и сагласност АЕРС

Закључак- нестандардне услуге исправка тех. грешке