Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд од 2013. године успешно примењује и стално унапређује интегрисани систем менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и безбедношћу и здрављем на раду. Систем показује конзистентну усаглашеност са захтевима референтних стандарда ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2018 што потврђују сертификати које успешно и у континуитету одржавамо кроз редовне провере од стране акредитованог сертификационог тела.

ИСО 9001:2015

ИСО 14001:2015

ИСО 45001:2018

Као израз посвећености сталном унапређењу квалитета пословних процеса и активности који су у функцији општег интереса, и њиховом спровођењу на одржив и друштвено одговоран начин, пословодство ЕМС АД Београд је донело Политику квалитета, животне средине и безбедности и здравља на раду. Ова политика обезбеђује оквир за доношење циљева и обављање свакодневних активности у ЕМС АД Београд.

Политика ИМС