Од 1. јануара 2016. ступа на снагу нова Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничниог промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија.

На основу ове инструкције сви учесници на тржишту електричне енергије су обавезни да за промет електричне енергије почев од 1. јануара 2016. достављају ЕМС АД Београд и царинским службама најаву промета електричне енергије на месечном нивоу. Најава промета се врши достављањем фајлова у стандардизованом формату на адресу najava@ems.rs.

Инструкција о промету електричне енергије

Извештај о прекограничном промету електричне енергије

Алгоритам провере података

Обрачун прекограничне размене