Гаранције порекла су електронски документи који имају искључиву функцију пружања доказа крајњем купцу да је дати удео или количина енергије произведена из обновљивих извора. Гаранције порекла садрже информације о атрибутима производње 1 МWх електричне енергије и користите се за објављивање структуре утрошене електричне енергије. Гаранције порекла нуде купцима електричне енергије могућност да изразе захтев за “зеленом“ енергијом и да са своје стране стимулишу производњу енергије која доприноси развоју енергетског система под еколошки прихватљивијим условима.

На основу Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, ЕМС АД Београд као оператору преносног система додељена је улога тела за издавање гаранција порекла у Србији и улога оператора регистра гаранција порекла.

Правила о издавању гаранција порекла за Србију

Регистрација учесника (регистрациони обрасци за учешће у систему гаранција порекла у Србији)

Регистар гаранција порекла у Србији и списак учесника

Накнада за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла – Одлука Скупштине ЕМС АД Београд

Одлука АЕРС – Сагласност на Одлуку о накнади за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла

Календар издавања рачуна Гаранције Порекла 2023

Календар издавања рачуна Гаранције Порекла 2024

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу

Презентација са састанка поводом успостављања новог тржишног процеса – Издавање и администрација гаранција порекла за електричну енергију у Републици Србији – ЕМС АД Београд 23.02.2018. године

Линкови ка повезаним документима:

Уредба о Гаранцији порекла („Службени гласник РС“, број 82 од 8. септембра 2017.)

Правилник о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији („Службени гласник РС“, број 40/21.)

Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије – линк ка сајту МРЕ

Правила за стицање статуса произвођача из обновљивих извора енергије

Правила европског система енергетске сертификације (ЕЕЦС Рулес)

Потписан уговор између ЕМС АД Београд и АИБ

Правила о издавању гаранција порекла и неопходни регистрациони обрасци

Регистар гаранција порекла у Србији           

Национални резидуални микс у Србији