ЕМС АД

Пословодство акционарског друштва „Електромрежа Србије“

Јелена Матејић је генерални директор Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд
Jelena-1-scaled-360x4001

Јелена Матејић

Генерални директор
Тамара Црвеница је оперативни директор и извршни директор за правне и опште послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд
Tamara-1-scaled-360x4001

Тамара Црвеница

Извршни директор за правне послове и оперативни директор
Душко Аничић је извршни директор за управљање и тржиште у Акционарском друштву Електромрежа Србије.
Dusko-Anicic-EMS-AD

Душко Аничић

Извршни директор за управљање и тржиште
Бранко Ђорђевић је извршни директор за Пренос електричне енергије у Акционарском друштву „Електромрежа Србија“, Београд.
branko-djordjevic-ems-ad

Бранко Ђорђевић

Извршни директор за пренос електричне енергије
Надица Стојановић је извршни директор за инвестиције и стратегију Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд.
Nadica-Stojanovic-18

Надица Стојановић

Извршни директор за инвестиције и развој
Никола Вељић је извршни директор за финансије у Акционарском друштву „Електромрежа Србије”.
Nikola-Veeljic

Никола Вељић

Извршни директор за финансије
Радослав Пауновић је извршни директор за информационо-комуникационе технологије у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.
Radoslav-Paunovic-EMS-AD

Радослав Пауновић

Извршни директор за ИКТ
Гордана Раковић Рудовић је корпоративни директор за комуникације и развој људских потенцијала у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд.
Gordana-Rakovic-Rudovic-

Гордана Раковић Рудовић

Корпоративни директор за комуникације и развој људских потенцијала
Никола Обрадовић је корпоративни директор за међународне и регулаторне послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд.
Nikola-Obradovic

Никола Обрадовић

Корпоративни директор за међународне и регулаторне односе
Милош Јовић је корпоративни директор за Комерцијалне послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србија“, Београд. По занимању је дипломирани правник и експерт је за јавне набавке са више од 20 година искуства у овој области.
Milos-Jovic

Милош Jовић

Корпоративни директор за комерцијалне послове