Цена балансне енергије

Просечна цена ангажоване балансне енергије навише, која се користи приликом одређивања вредности ризика за случај неизвршења обавеза плаћања балансно одговорних страна (према поглављу 3.8. Правила о раду тржишта електричне енергије) и приликом финансијског обрачуна неизбалансираности дневног плана рада (према члану 6.5.5. Правила о раду тржишта електричне енергије), за 2023. годину 295.475 EUR/MWh а за 2024. годину 176.208 EUR/MWh.

Просечна цена ангажоване балансне енергије навише за календарску годину Г представља пондерисану цену ангажоване балансне енергије навише у периоду од 1. октобра Г-2 до 30. септембра Г-1.

Резервно снабдевање

Право на резервно снабдевање има крајњи купац електричне енергије који нема право на гарантовано снабдевање, у складу са одредбама Закона о енергетици, у случају:

1) стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао;
2) престанка или одузимања лиценце снабдевачу који га је до тада снабдевао;
3) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, осим ако је престанак уговора последица неизвршавања обавеза плаћања купца;
4) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза, у складу са Законом о енергетици.

Снабдевач који ће обављати резервно снабдевање и цена резервног снабдевања одређују се решењем Владе Републике Србије.

Процедуре које се примењују на набавке за које се не примењује ЗЈН

Календар обрачуна и плаћања:

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2023. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2024. години

Контакти

Балансни механизам, балансна одговорност и промена снабдевача:

е - адреса: balansna.odgovornost@ems.rs

Марија Пејовић  
marija.pejovic@ems.rs 
+381 11 3957 038

Милена Милутиновић 
milena.milutinovic@ems.rs
+ 381 11 3957 211

Расподела
капацитета:

е - адреса: alokacija@ems.rs

Ковица Бибић
kovica.bibic@ems.rs
+381 11 3957 384

Маја Липтаи
maja.liptai@ems.rs
+ 381 11 3957 270

За информације викендима у вези са алокацијом прекограничног преносног капацитета можете контактирати према списку са линка. 

Гаранције
порекла:

е - адреса: grexel-info@ems.rs

Ковица Бибић
kovica.bibic@ems.rs
+381 11 3957 384

Маја Липтаи
maja.liptai@ems.rs
+ 381 11 3957 270

Транспарентност:

е - адреса: transparency.support@ems.rs

Ирена Савковић
irena.savkovic@ems.rs
+381 11 3957 067

Регистрација учесника
и издавање рачуна:

Јелена Пејовић    
jelena.pejovic@ems.rs

Јасмин Личина
jasmin.licina@ems.rs

+381 11 3957 112

Сектор за
билатерално тржиште:

Ксенија Стефановић    
ksenija.stefanovic@ems.rs

+381 64 817 07 90

Дарија Станковић
darija.stankovic@ems.rs

+381 64 817 07 76
 
Иван Васиљевић
ivan.vasiljevic@ems.rs

+381 64 835 81 58

Владица Николић
vladicа.nikolic@ems.rs

+381 64 840 84 91

Александар Ј. Савић
aleksandar.j.savic@ems.rs

+381 64 81 707 75

+ 381 11 2472 077
+ 381 11 3957 348
+ 381 64 833 31 75

За информације викендима у вези са алокацијом прекограничног преносног капацитета можете контактирати према списку са линка.

Процедуре које се примењују на набавке за које се не примењује ЗЈН

Јавне расправе