Кодексом корпоративног управљања успостављени су принципи корпоративне и организационе културе, као и правила понашања носилаца корпоративног управљања Електромреже Србије, оквири и начини деловања органа управљања, надзор над пословањем и јавност и транспарентност рада.

Кодекс инкорпорира и прати добре пословне обичаје и високе стандарде у овој области. Њиме се обезбеђује равнотежа утицаја носилаца корпоративног управљања, конзистентност система контроле и јачање поверења оснивача и других заинтересованих страна и циљу дугорочног и одрживог развоја Електромреже Србије.

Кодекс корпоративног управљања

Интерни план за борбу против корупције