ПОЗИВ ЗА ЈАВНO САВЕТОВАЊА ПОВОДОМ НАЦРТА ПРАВИЛА ЗА ОБУСТАВУ И ПОНОВНО ПОКРЕТАЊЕ ТРЖИШНИХ АКТИВНОСТИ

Овим путем упућујемо позив за јавно саветовање поводом нацрта Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности.

У складу са чланом 109. став 1. тачка 46б) и 174а став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др.закон и 62/23) оператор преносног система доноси Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности. Нацрт правила са налази на следећем линку.

Образац за Ваше предлоге за измену Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности можете преузети овде.

Ваше предлоге за измену Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности можете доставити у периоду  01-10.11.2023. на електронску адресу balansna.odgovornost@ems.rs.

Јавно саветовање о предлогу националних прагова производних модула типа Б, Ц и Д у складу с Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, члан 5. став 3

Дана 6.10.2023. године објављено је јавно саветовање о ЕМС-овом предлогу националних прагова производних модула типа Б, Ц и Д у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, члан 5. став 3.

Предлози за прагове максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д подлежу одобрењу Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС). Према члану 5. став 3 Уредбе о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, при изради предлога прагова максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д, ЕМС је дужан да спроведе јавно саветовање у складу с чланом 10. ове уредбе.

Предлози за прагове максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д можете преузети на овом линку (Национални прагови).

Примедбе се могу доставити на електронску адресу: nebojsa.vucinic@ems.rs закључно са 7.11.2023. године.

Јавно саветовање о предлогу измене Правила о раду преносног система

Овим путем ЕМС АД доставља позив за јавно саветовање о измени Правила о раду преносног система.

 Интегралну верзију предлога измене Правила о раду преносног система можете видети овде .

 Образложење за најважније измене можете видети овде .

 Образац за Ваше предлоге за измену Правила о раду преносног система можете преузети овде 

 Ваше предлоге за измену Правила о раду преносног система можете доставити у периоду  12-19.10.2023. на електронску адресу srdjan.subotic@ems.rs и branko.sumonja@ems.rs   

ПОЗИВ ЗА ЈАВНO САВЕТОВАЊЕ О ДОНОШЕЊУ ПРАВИЛА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ

Овим путем ЕМС АД доставља позив за јавно саветовање о измени Правила за прикључење објеката на преносни систем.

 Интегралну верзију предлога Правила за прикључење објеката на преносни систем можете видети овде

 Oбразложење у вези доношења Правила за прикључење објеката на преносни систем можете видети овде

 Образац за Ваше предлоге за измену Правила за прикључење објеката на преносни систем можете преузети овде

 Ваше предлоге за измену Правила за прикључење објеката на преносни систем можете доставити до 19.10.2023. на електронску адресу srdjan.subotic@ems.rs и nebojsa.vucinic@ems.rs.