Бранко Ђорђевић

Извршни директор за пренос електричне енергије
  • branko.djordjevic@ems.rs
  • +381 11 3957-170
  • Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Бранко Ђорђевић је извршни директор за Пренос електричне енергије у Акционарском друштву „Електромрежа Србија“, Београд. По занимању је дипломирани инжењер електротехнике и мастер инжењер организационих наука. Докторант је на Електотехничком факултету у Београду. Након дипломирања кратко време је био запослен у просвети, а затим се 2006. године запослио у ЈП Електропривреди Србије у организационом делу Електродистрибуција Београд. У периоду 2008. – 2012. радио за мултинационалну електроенергетску компанију са седиштем у Бону, Република Немачка. Од 2013. године је запослен у ЕМС-у где је прошао све нивое организације почевши од инжењерских оперативних позиција у Инвестицијама, а затим од 2016. године прелази у Пренос где је годину и по дана био руководилац Сектора за високонапонске водове, а затим 4 године директор Дирекције за техничку подршку преносном систему. Члан је у међународној струковној организацији ЦИГРЕ Парис. Председавајући је Студијског комитета Б1 за каблове и члан Студијског комитета Б2 за надземне водове у ЦИГРЕ Србија. Председавајући је Комисије за стандарде за каблове у Институту за стандардизацију Србије. Објављивао је радове у стручним часописима и на домаћим и међународним конференцијама и има неколико награђиваних радова. Од 2008. године члан је Инжењерске коморе Србије и поседује све пројектантске и извођачке лиценце за електроенергетику.

Бранко Ђорђевић је рођен 1980. године у Београду, детињство и младост је провео у Ужицу. Ожењен је и отац је троје деце. У младости се бавио борилачким вештинама, данас је активан рекреативац у више спортова.