Радослав Пауновић

Извршни директор за ИКТ
  • radoslav.paunovic@ems.rs
  • +381 11 3222-348
  • Војводе Степе 412, 11000 Београд

Радослав Пауновић је корпоративни директор за информационо-комуникационе технологије у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“. По занимању је дипломирани инжењер електротехнике, а поседује и сертификате из области ИТ инфраструктуре и управљања ИТ процесима. На позицији корпоративног директора за ИКТ је од августа 2021. Радно искуство је стекао кроз инжењерски рад на управљању великим ИТ системима, прво ангажовањем у ЈП Електродистрибуција Београд у периоду од 2002. до 2006., а затим у међународној финансијској компанији Хyпо-Алпе-Адриа. У јануару 2013. почиње да ради у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ на позицији руководиоца Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку корисницима, након чега је у 2019. именован за руководиоца Центра за ИТ инфраструктуру и ТК системе. Током рада у ЕМС АД учествовао је у реализацији више пројеката на унапређењу поузданости, управљивости и безбедности ИКТ инфраструктуре са циљем да се кроз примере најбоље светске праксе континуирано повећава ниво зрелости ИКТ окружења и адекватно одговори на модерне ИКТ изазове.

Радослав Пауновић је рођен 1975. у Ивањици, школовао се у Чачку и Београду, говори енглески језик. Ожењен је и отац је једног детета.