Милун Тривунац, магистар економских наука
председник Скупштине ЕМС АД

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
телефон: +381 11 3330-650
факс: + 381 11 3239-908

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ:

Благоје Цонић, дипл. инжењер друмског саобраћаја
Стеван Ђаковић, дипл. правник
Лепосава Милић, дипл. економиста, независни члан
Небојша Петровић, дипл. ел. инг.