Никола Обрадовић

Корпоративни директор за међународне и регулаторне односе
  • nikola.obradovic@ems.rs
  • +381 11 33 30 761
  • Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Никола Обрадовић је корпоративни директор за међународне и регулаторне послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд.
Рођен је 1963. године у Београду, где је завршио Математичку Гимназију, Дипломирао је и магистрирао на Електротехничком факултету у Београду код проф. Милана Ђаловића на темама везаним за секундарну регулацију учестаности и снаге размене. Говори енглески и француски језик.
Каријеру је започео као диспечер Југословенске електропривреде (ЈУГЕЛ) 1990. године, да би 1993. године прешао у ЈП Електропривреда Србије где је радио на пословима регулације учестаности. Поред осталог, учествовао је у пројектовању, изради и уградњи локалних регулатора на ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Бистрица, као и на имплементацији SCADA/EMS  система у у националном диспечерском центру Србије. У Електромрежу Србије прелази одмах по њеном оснивању. Од 2007. године до данас је председавајући Радне групе СММ блока, Изузимајући две године, од 2011. године до данас је председавајући или копредседавајући радне групе ENTSO-E RG Continental Europe SG System Frequency. Председник је СТК Ц2 CIGRE Србија – Управљање и експлоатација ЕЕС и члан СТК Ц5 – Тржиште електричне енергије и регулација. Учествовао је у UCTE тиму који је спровео прикључење Турске европској интерконекцији. Члан је ENTSO-E TF за хитно прикључење Украјине и Молдавије. Водио је израду студије за ТСО балтичких земаља са циљем да их припреми за рад у секундарној регулацији учестаности и снаге размене. Био је члан ENTSO-E тимова за израду извештаја након великих поремећаја 9-11. јануара 2019. године, 8. јануара 2021. године и 24. јула 2021, године, Аутор је више десетина стручних радова објављених већином на саветовањима CIGRE Србија, CIGRE Paris, као и у European Transactions on Electrical Power.