Правилником о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији се ближе прописује начин на који се крајњем купцу прорачунава и приказује удео свих врста извора енергије у продатој електричној енергији, као и начин контроле прорачуна.

Национални резидуални микс  након корекције са европским миксом атрибута за 2023. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2023. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2022. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2021. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2020. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2019. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2018. годину

Годишњи извештај о Националном Резидуалном Миксу за Србију за 2017. годину