Законом о коришћењу обновљивих извора енергије је одређено да оператор преносног система издаје гаранције порекла на захтев произвођача из обновљивих извора енергије и одговоран је за њену тачност, поузданост и заштићеност од злоупотребе. Оператор преносног система води регистар гаранција порекла у електронском облику и објављује податке из регистра на својој интернет страници.

Јавно доступне информације Регистра гаранција порекла  

Списак власника налога у Регистру гаранција порекла 

Списак електрана у Регистру гаранција порекла

Корисничко упутство – Регистар гаранција порекла G-Rex