Унутардневну расподелу на овој граници врши  ЈП ЕМС. Расподела интерконективних унутардневних капацитета је прописана билатералним уговорима између ЕМС АД и MAVIR ZRt.

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2014. – Мађарска

Правила за унутардневну доделу капацитета за 2014. годину налажу начин расподеле и коришћења Унутардневног ATC у оба смера на овој граници.

Расподела и коришћење Унутардневног ATC није комерцијално мотивисана активност, већ је њен циљ да обезбеди транспарентне методе управљања загушењем.