Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2014. – Мађарска

Правила за годишње и месечне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих области ЈП Електромрежа Србије и MAVIR ZRt. за 2014. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила (21.11.2013.)

Регистрациони формулар

Листа особа за контакт

“1:1” – Номинације

Обавештење о резервацији капацитета за балансну испоруку енергије

Захтев за трансфер капацитета – резервна процедура

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Мађарска, за 2014. годину

Опште информације о дневним аукцијама у 2014. – Мађарска

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих ообласти ЈП Електромрежа Србије (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2014. – Мађарска

Правила за унутардневну доделу капацитета за 2014. годину

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2014. годину

Списак учесника који могу да учествују на унутардневним алокацијама на граници Србија-Мађарска, за 2014. годину

Захтев за унутардневни расположиви преносни капацитет (ATC) за 2014. годину – алтернативна процедура

Захтев за унутардневни расположиви преносни капацитет (ATC) за 2014. годину – 23 сата – алтернативна процедура

Захтев за унутардневни расположиви преносни капацитет (ATC) за 2014. годину – 25 сати – – алтернативна процедура