Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Мађарска организује MAVIR (мађарски оператор преносног система).

Резултати месечних аукција   линк према порталу MAVIR >>>