Дневне аукције прекограничних преносних капацитета  у 2019. години организује АД Електромрежа Србије.