Одлуком (број 30/2024-Д-01/2, датум 1. фебруар 2024) АЕРС je одобрио предлог Одлуке ЕМС АД о утврђивању Прагова максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д (кл. знак 1 4 0, број 000-00-РОУ-2/2024-00) у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица („Службени гласник РС“, број 95/22).

Листа захтева за општу примену свих производних модула налази се у Прилогу Д, Правила за прикључење објеката на преносни систем на која је АЕРС дао сагласност Одлуком број 665/2022-Д-01/3 од 10. новембра 2023. године.

Leave A Comment