Обавештење о одобрењу Одлуке којом се утврђују Прагови максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д

Одлуком (број 30/2024-Д-01/2, датум 1. фебруар 2024) АЕРС je одобрио предлог Одлуке ЕМС АД о утврђивању Прагова максималне снаге за производне модуле типа Б, Ц и Д (кл. знак 1 4 0, број 000-00-РОУ-2/2024-00) у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица…
Read More