„Електромрежа Србије“АД је у децембру 2022 године донела нова Правила о раду тржишта електричне енергије која предвиђају формирање Комисије за праћење примене правила о раду тржишта електричне енергије као саветодавног тела које прати примену Правила о раду тржишта електричне енергије и разматра иницијатеве за измену, односно допуну тих правила.

У раду комисије учествују представници учесника на тржишту који су претходно уредили балансну одговорност и то:

 • 4 представника оператора преносног система од којих један врши функцију председника Комисије;
 • 1 представник произвођача електричне енергије који има статус доминантног учесника,
 • 1 представник произвођача електричне енергије који немају статус доминантног учесника,
 • 1 представник произвођача електричне енергије из обновљивих извора електричне енергије који није корисник фид-ин тарифе,
 • 1 представник оператора дистрибутивног система,
 • 1 представник оператора затвореног дистрибутивног система,
 • 1 представник оператора тржишта,
 • 1 представник јавног, односно гарантованог снабдевача,
 • 1 представник резервног снабдевача,
 • 1 представника снабдевача,
 • 1 представника снабдевача на велико,
 • 1 представника крајњих купаца чији су објекти прикључени на преносни систем
 • 1 представник купца-произвођача
 • 1 представник складиштара електричне енергије
 • 1 представник агрегатора.

 

Овом приликом позивамо учеснике на тржишту да делегирају своје представнике у оквиру своје категорије учесника. Представник се изабира међусобним договором учесника на тржиту. Одабране представнике пријавити на адресу електронске поште balansna.odgovornost@ems.rs до 25.05.2023. попуњавањем форме са линка: https://ems.rs/wp-content/uploads/2023/05/Forma-za-prijavu-Komisija-Pravila-o-radu-trzista.xlsx . У случају да постоји више кандидата у оквиру одређене категорије учесника избор представника ће се вршити гласањем online путем о чему ће ЕМС АД накнадно обавестити учеснике.

Приликом избора представника молимо имајте у виду да целокупан рад комисије, сви састанци и документа ће бити на српском језику.

Интернет страница и документа везана за рад Комисије су доступна на https://ems.rs/komisija-za-pracenje-primene-pravila-o-radu-trzista-elektricne-energije/