Опште информације и резултати о додељеном капацитету за дан D објављују се најкасније у 18:00 h (CET) у дану D+1.