Резултати годишње аукције права на коришћење прекограничних преносних капацитета за доделу 100% капацитета за 2016.

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2016. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину