Годишње аукције организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)