Електромрежа Србије успешно је завршила радове на далеководу 110 kV од ТС Шид до Чвора Мартинци, због којих је напајање ка ТС Шид са стране 110 kV морало да буде прекинуто током дневних часова, у суботу и недељу 18. и 19. новембра.

Радови су подразумевали трајно санирање последица хаварије од 23. септембра 2023. године. Подсетимо, тада је дошло до трајног испада овог далековода услед јаког невремена и пада чак три далеководна стуба.Брзом интервенцијом и ангажовањем далеководних екипа из целе земље тада је у рекордном року успостављено снабдевање Шида и околине електричном енергијом преко 110 kV преносне мреже. То је постигнуто постављањем привремених, тзв. хаваријских стубова. Сада су ови хаваријски стубови замењени стандардним стубовима одговарајућих карактеристика, у складу са израђеном техничком документацијом, чиме су последице хаварије трајно и у потпуности отклоњене, а повећана је и поузданост и сигурност напајања Шида и околине у предстојећем зимском периоду.

 

Leave A Comment