Директорка Акционарског друштва Електромрежа Србије Јелена Матејић обишла је 8. јуна, заједно са директором ЈП ЕПС Милорадом Грчићем и градоначелницом Крушевца Јасмином Палуровић, ново 110-киловолтно далеководно поље у реконструисаној трафостаници преносног система Крушевац 1. Повод је било пуштање под напон високонапонског 110-киловолтног подземног кабловског вода дужине 5,6 километара, којим се та трафостаница повезује са трафостаницом дистрибутивног система Крушевац 3.
Ово је први пут да се високонапонски кабловски водови у Србији користе ван главног града. Реч је о савременом и софистицираном техничко-технолошком решењу које је најбоље за примену у градским и густо насељеним зонама.
– Крушевац је град који се убрзано развија и расте, а ми у Електромрежи Србије дали смо све од себе да обезбедимо да услови за тај раст и развој буду најбољи могући. Без стабилног снабдевања електричном енергијом нема ни инвестиција, ни улагања ни нових радних места. И зато смо се одлучили да баш у Крушевцу применимо савремено решење које доноси стабилност снабдевања електричном енергијом, али представља и основу за привредни и економски развој – истакла је директорка ЕМС АД Јелена Матејић.
Радови на полагању кабла почели су у марту прошле године, а укупна вредност пројекта износила је 355 милиона динара. Претходно је у ТС Крушевац 1 у потпуности опремљено и 110 kV далеководно за потребе увођења овог кабла, а вредност радова и опреме за то поље је око 35 милиона динара.
Након облиласка ЕМС-ове трафостанице Крушевац 1, присутни су се упутили ка ЕПС-овој трафостаници Крушевац 3, где је свечано обележено њено пуштање у рад.

Leave A Comment