Правила о раду преносног система

На основу сагласности Агенције за енергетику Републике Србије од 10.11.2023. године, објављују се на интернет страници оператора преносног система (ЕМС АД Београд) Правила о раду преносног система.
Наведена правила можете видети овде:

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА

Комисија за праћење примена Правила о раду преносног система

Правила о раду преносног система предвиђају основање “Комисије за праћење примена Правила о раду преносног система“ као саветодавног тела које прати примену и разматра иницијативе за измену, односно допуну наведених правила.

У наставку се можете обавестити о пословнику, члановима и записницима седница ове комисије.

Записник са шеснаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 27.9.2018.

Записник са петнаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 13. децембра 2017.

Записник са четрнаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 9. августа 2017.

Записник са тринаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 9. децембра 2016.

Записник са дванаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 2. октобра 2015.

Записник са једанаестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 11. априла 2014.

Записник са десетог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 14. маја 2013.

Записник са деветог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 21. марта 2012.

Записник са осмог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 13. септембра 2011.

Записник са седмог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 15. марта 2011.

Записник са шестог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 26. октобар 2010.

Записник са петог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 31. марта 2010.

Предлог за измену правила о раду преносног система – Електровојводина доо

Записник са четвртог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 17. фебруара 2010.

Записник са трећег састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 16. јуна 2009.

Записник са другог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 28. јануара 2009.

Записник са првог састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система који је одржан 3. новембра 2008.

Усвојени Пословник о раду Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система (Децембар 2016. године)

Списак чланова Комисије за праћење Правила о раду преносног система (Децембар 2016. године)