Београд, 24. март 2020. –  Директорка ЕМС АД Јелена Матејић и представник конзорцијума извођача радова Младен Жујковић, у присуству минстра рударства и енергетике Александра Антића, потписали су данас уговор оизградњи 400 kV далековода од ТС Крагујевац 2 до ТС Краљево 3. Уговор је потписан у просторијама Електромреже Србије, уз поштовање свих прописаних мера заштите од корона вируса.
Реч је о далеководу који представља део друге секције Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије, пројекта од посебног националног и регионалног значаја који ће омогућити сигурно и стабилно снабдевање електричном енергијом корисника на територији Србије и истовремено спојити тржишта источне и западне Европе. Уз изградњу далековода, друга секција подразумева и подизање напонског нивоа ТС Краљево 3 на 400kV и опремање једног 400kV далеководног поља у ТС 400/110kV Крагујевац 2.
Дужина далековода који се гради је 60 километара, а укупна уговорена вредност радова и опреме износи 13,5 милиона евра. Радови би требало да почну за око тридесет дана, наравно уз уважавање свих мера и околности у вези са епидемијом корона вируса. Рок за завршетак радова је 610 дана. Укупна инвестициона вредност друге секције, заједно са радовима на трафостаницама у Крагујевцу и Краљеву, износи 29,6 милиона евра.
Финансирање се реализује средствима зајма у износу од 15 милиона евра, који је ЕМС-у одобрила Немачка развојна банка КfW (уз државну гаранцију), донацијом ЕУ у износу од 6,5 милиона евра, која ће ЕМС-у бити додељена кроз механизам ЕУ Инвестиционог оквира за Западни Балкан из Европског заједничког фонда за Западни Балкан (коју ће непосредно исплатити KfW), као и сопственим средствима ЕМС АД.
„И у овим тешким околностима не престајемо да мислимо о обезбеђивању сигурне енергетске будућности за нашу земљу и њене грађане. Далековод који градимо од огромног је значаја за стабилност и сигурност напајања електричном енергијом у централној Србији, али је, као део Трансбалканског коридора, и од великог регионалног значаја, јер ће бити важан део тог јединственог енергетског ауто-пута у овом делу Европе. Хвала свима који су вредно радили и омогућили да овој уговор данас буде потписан. Пре свега, члановима претходног пословодства компаније који су препознали значај и поставили темеље овог пројекта још 2014. године. Хвала Влади Републике Србије и министарствима енергетике, финансија, грађевине и европских интеграција. Хвала стручном тиму који ради на реализацији пројекта. И посебно хвала нашим партнерима из Немачке развојне банке КfW. Такође, поносна сам што је овај важан посао, у међународној конкуренцији, добио конзорцијум који је у највећој мери састављен од домаћих компанија“, истакла је директорка Јелена Матејић.
Министар Александар Антић овом приликом је изјавио:

„Високонапонски далековод од Крагујевца до Краљева, за чију изградњу смо потписали уговор, први је инфраструктурни објекат након увођења ванредног стања у Републици Србији, што довољно говори о изузетном значају овог пројекта у оквиру Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије.
Овим уговором на најбољи начин показујемо да Србија мора да настави снажну развојну политику и поред тога што смо све капацитете и инструменте државе ставили у функцију борбе против епидемије COVID-а 19 и заштите живота грађана.
Као што је председник Александар Вучић јуче најавио, Србија ће се снажно борити да борба против епидемије остави што мање последице на економију и стопу привредног раста.  Због тога ће нам бити потребне инвестиције и зато је овај пројекат значајан, узимајући у обзир да ће његова реализација почети за нешто мање од месец дана, уз доминантно учешће домаћих компанија.
Изградња овог електроенергетског аутопута значајно ће утицати на укупну енергетску стабилност региона, узимајући у обзир да нас, преко Румуније, повезује са Источном Европом а у наредним фазама и са Западном Европом.“
Реализацијом пројекта замениће се преносна мрежа напонског нивоа 220 kV, која је у овим деловима Србије при крају свог животног века, са просечном старошћу опреме од 50 година. Подизање напонског нивоа ТС Краљево 3 на 400 kV ће у перспективи омогућити стабилан рад РХЕ Бајина Башта, као и будуће РХЕ Бистрица (планиране снаге 680 MW). Он доприноси и одрживом економском развоју Србије, као и глобалној заштити климе путем смањења емисија угљен-диоксида, јер ће донети значајна смањења у губицима електричне енергије.
Набавка радова и опреме за другу секцију Трансбалканског коридора подељена је у два Lot-a. Први је обухватио набавку радова и опреме за далековод и спроведен је по правилима KfW банке, кроз предквалификациону и квалификациону фазу. Након завршетка обе фазе, одабран је извођач радова – конзорцијум који чине Кодар Енергомонтажа доо, Београд (као носилац конзорцијума), Електромонтажа доо, Краљево и Елнос БЛ, Бања Лука. Када је реч о другом Lot-у, који обухвата набавку опреме и радова на доградњи ТС Краљево 3 и опремању поља у ТС Крагујевац 2, избор извођача радова је у завршној фази и ускоро се очекује потписивање и тог уговора. Велику подршку приликом спровођења процедуре набавке радова и опреме пружио је конуслтант на пројекту, конзорцијум компанија AF Consult Switzerland и ELEM&ELGO..
Иначе, прва секција је обухватила је изградњу двоструког далековода 400 kV од Панчева до румунске границе и завршена је у децембру 2017. године. Прва секција у потпуности је финансирана средствима ЕМС АД.
Након завршетка друге секције Трансбалканског коридора, следиће реализације треће секције, која обухвата изградњу двоструког ДВ 400 kV Бајина Башта – Обреновац (109 километара), подизање напонског нивоа ТС Бајина Башта на 400 kV и опремање два нова 400kV далеководна поља у ТС 400/220 kV Обреновац, а затим и четврте секције која подразумева изградњу двоструког далековода 400 кV Бајина Башта – Вишеград – Пљевљa.

????????????????????????????????????

Leave A Comment