Директорка ЕМС АД Јелена Матејић и представник конзорцијума, којег чине Енерготехника Јужна Бачка, Електромонтажа Краљево и Елнос БЛ, Илија Лабус потписали су 3. септембра уговор о извођењу радова на високонапонским трафостаницама у Крагујевцу и Краљеву. Радови подразумевају изградњу 400kV разводног постројења и трансформације 400/220 kV уТС Краљево 3 и опремање 400kV далеководног поља у ТС 400/110kV Крагујевац 2.
Они представљају део друге секције Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије, пројекта од великог националног и регионалног значаја, који спаја тржишта источне и западне Европе, доприноси интеграцији електроенергетског система Србије у европску мрежу и доноси стабилно снабдевање електричном енергијом корисника на територији наше земље.

Изградња друге секције Трансбалканског коридора подељена је у два тзв. Лота. Лот 1 представља изградњу ДВ 400 kV Крагуејвац 2 – Краљево 3 и почетак тих радова обележен је средином јуна у Крагујевцу. Потписивање данашњег уговора односи се на Лот 2 и означава скори почетак радова и на трафостаницама у тим градовима.
– Поносна сам што смо данас у прилици да потпишемо још један уговор од чије ће реализације велику корист имати наша земља и њени грађани. Далековод од Крагујевца до Краљева увелико градимо, али да би он могао да буде стављен у функцију, неопходно је обавити значајне и комплексне радове на високонапонским објектима Електромреже Србије у та два града. Њихов завршетак значиће да у централним деловима Републике Србије имамо потпуно нову ситуацију када је реч о преносној инфраструктури и стабилности снабдевања електричном енергијом. Преносна мрежа напонског нивоа 220 kV биће унапређена 400kV мрежом што ће донети већу стабилност у снабдевању постојећих потрошача и нове, много веће шансе за развој и напредак – истакла је директорка ЕМС АД Јелена Матејић.
Вредност уговорених радова износи готово 6,5 милона евра, а до сада је из сопствених средстава ЕМС АД, када је реч о другом лоту, уложено нешто више од 445 милиона динара, и то за пројектовање, прибављење дозвола, куповину високонапонске опреме и енергетског трансформатора 400/220 kV. Рок за извођење радова је 610 дана.
Иначе, укупна инвестициона вредност друге секције (изградња далековода и радови на трафостаницама) износи 29,6 милиона евра. Финансирање се реализује средствима зајма у износу од 15 милиона евра, који је ЕМС-у одобрила Немачка развојна банка КfW (уз државну гаранцију), донацијом ЕУ у износу од 6,5 милиона евра, која ће ЕМС-у бити додељена кроз механизам ЕУ Инвестиционог оквира за Западни Балкан из Европског заједничког фонда за Западни Балкан (коју ће непосредно исплатити KfW), као и сопственим средствима ЕМС АД.

????????????????????????????????????

Leave A Comment