Након достављене сагласности Савета Агенције за енергетику Републике Србије на предлог Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета, ЕМС АД Београд је започео процес регистрације учесника за Сплит аукције и Заједничке аукције на границама Босна и Херцеговина – Србија и Црна Гора – Србија за 2020. годину.
Правила за сплит аукције (50% : 50%) су објављена на веб сајту ЕМС-а и процес регистрације учесника почиње у петак 22.11.2019. године.
Аукциона правила (50% : 50%) покривају годишње, месечне (седмичне, у случају да се одржавају) аукције, као и унутардневне алокације. Крајњи рок за регистрацију уколико желите да учествујете у месечним аукцијама за јануар 2020. године је 01.12.2019. године у складу са правилима.
Правила за годишње и месечне аукције на граници Босна и Херцеговина – Србија, заједно са Уговором о учешћу и свим потребним обрасцима су објављена на веб сајту ЕМС-а и процес регистрације учесника за наредну календарску годину почиње у понедељак 25.11.2019. године.
Крајњи рок за регистрацију за годишње аукције на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2020. годину (датум одржавања 13.12.2019. године) је 04.12.2019. године. Крајњи рок за регистрацију уколико желите да учествујете у месечним аукцијама за јануар 2020. године је 09.12.2019. године.
Правила за годишње и месечне аукције на граници Црна Гора – Србија, заједно са Уговором о учешћу и свим потребним обрасцима су објављена на веб сајту ЕМС-а и процес регистрације учесника за наредну календарску годину почиње у четвртак 28.11.2019. године.
Крајњи рок за регистрацију за годишње аукције на граници Црна Гора – Србија за 2020. годину (датум одржавања 16.12.2019. године) је 06.12.2019. године. Крајњи рок за регистрацију уколико желите да учествујете у месечним аукцијама за јануар 2020. године је 10.12.2019. године.

Дирекција за тржиште електричне енергије
ЕМС АД Београд

Leave A Comment