Почетак рада ADEX-а – Оператори преносних система из Словеније и Србије, заједно са EPEX SPOT-ом, основали су прву регионалну берзу електричне енергије за Централну и Југоисточну Европу
 
Београд/Љубљана/Париз, 27. децембар 2022.
 
Алпско-јадранско дунавска берза електричне енергије – ADEX, прва регионална берза електричне енергије за Централну и Југоисточну Европу, званично је успостављена 23. децембра 2022. у Љубљани, формалним потписивањем од стране оснивача – ELES, ЕМС и EPEX SPOT. ADEX је настао корпоративним спајањем BSP Southpool-а и SEEPEX-а, са пословним седиштем у Љубљани и главним сталним канцеларијама у Љубљани и Београду. Новоосновани ADEX ће понудити хармонизоване и јединствене („one-stop-shop“) услуге спот трговине електричном енергијом у Словенији и Србији, са амбицијом да своје пословање прошири и на остале земље у регионима Централне и Југоисточне Европе.
 
„Оснивањем регионалне берзе електричне енергије ADEX, словеначка берза електричне енергије BSP која је претходно пословала само на словеначком тржишту, постаје кључни играч на тржишту електричне енергије и на ширем европском простору. Поносан сам што је ELES, као 100% власник BSP-а, успео да, заједно са својим стратешким партнерима са којима дели јасну визију, реализује овај изузетни циљ, а што уједно представља и први корак ка успостављању снажне регионалне берзе електричне енергије”, рекао је Александер Мервар, главни извршни директор ELES-а, оператора преносног система у Републици Словенији, и председник ELES групе.
 
,,Ово изванредно достигнуће ће додатно подстаћи развој регионалног тржишта електричне енергије и обезбедити снажно и поуздано тржишно окружење неопходно за нове инвестиције у ОИЕ и одрживу „зелену транзицију“. Осим тога, верујемо да ће ова иницијатива послужити као добар модел другим земљама Централне и Југоисточне Европе да се придруже овој напредној пословној инфраструктури“, рекла је Јелена Матејић, генерална директорка ЕМС-а.
 
Најважнији краткорочни циљеви ADEX-а везани су за успостављање унутардневног тржишта у Србији, као и за што скорије спајање српског дан-унапред тржишта са јединственим паневропским дан-унапред тржиштем (SDAC).
 
,,Берза електричне енергије ADEX ће подстаћи укупну трговинску активност и развој тржишта у Централној и Југоисточној Европи. Читава Европа ће имати користи од овог новог центра берзанских активности, обзиром да ће додатно убрзати регионалне и европске интеграције. То, такође, подразумева и удруживање снага између региона ради успешног спровођења енергетске транзиције. Задовољство нам је да у овај пројекат унесемо нашу дугогодишњу стручност у успостављању и управљању тржиштима електричне енергије широм Европе”, рекао је Ралф Даниелски, главни извршни директор EPEX SPOT.      
 
Иницијатива остаје отворена и за све остале партнере који би желели да се придруже ADEX-у како би унапредили интеграцију спот тржишта електричне енергије у Централној и Југоисточној Европи.
 
Анже Предовник, извршни директор BSP Southpool поручио је: ,,Дошло је време да државе Западног Балкана приступе јединственом европском тржишту електричне енергије. Спајање BSP-а и SEEPEX-а поставља темељ за формирање снажне регионалне берзе електричне енергије (ADEX). Са даљим растом ADEX-а, заједно ћемо изградити целовито и јако регионално тржиште. Отуда, ADEX видимо као дуго очекивани одговор на потребу интеграције постојећих локалних, засебних тржишта електричне енергије у јединствено европско тржиште.”
 
Милош Младеновић, извршни директор SEEPEX истакао је: „SEEPEX је, делујући протеклих година  као једина оперативна берза електричне енергије у региону WB6, већ постао поуздано регионално тржиште од поверења за све наше чланове и овај иновативни ADEX контекст обезбедиће значајну додатну вредност, не само српском и словеначком спот тржишту електричне енергије, већ и целокупном пословном и инвестиционом амбијенту у овом делу Европе“.
 
 
 
 
BSP Southpool управља физичким дан-унапред и унутардневним тржиштем, као и услугама спајања тржишта у Словенији. Такође обавља и услуге клиринга и финансијског поравнања на локалном и прекограничном нивоу. Током 2022. године, њених 30 чланова трговало је количином од 10,5 TWh, са годишњим финансијским прометом од 3,5 милијарди евра. За више информација посетите www.bsp-southpool.com
 
ELES је оператор преносног система у Словенији и управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода укупне дужине 2.955 км. Географски посматрано, ELES се налази на раскрсници путева између западне, источне и јужне Европе, те управља транзитним токовима и обезбеђује поуздан пренос електричне енергије ка неколико суседних земаља. За више информација посетите www.eles.si  
 
Акционарско друштво Електромрежа Србије (ЕМС)  је оператор преносног система у Републици Србији, чија је дужност да обезбеди сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом и обезбеди оптималан и одржив развој. ЕМС управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода чија је дужина око 10.000 км. Надлежан је за координацију осам међузонских капацитета са суседним операторима преносног система, у потпуности у складу са правилима и праксом ЕNTSO-Е. За више информација посетите www.ems.rs
 
Европска берза електричне енергије EPEX SPOT SE и њена зависна предузећа управљају физичким краткорочним тржиштима електричне енергије у 13 земаља, и то у земљама Централно-западне Европе, Швајцарској, Уједињеном Краљевству, земљама Нордијске регије и Пољској. Поред тога, EPEX SPOT, као новину, нуди решења за локална тржишта флексибилности и аукције за гаранције порекла, како би подстакао интегрисање обновљивих извора енергије и унапредио  ангажовање потрошача и произвођача на тржишту електричне енергије. Као део ЕЕX групе, коју чине компаније које опслужују међународна берзанска тржишта, EPEX SPOT је посвећен стварању паневропског тржишта електричне енергије. Више од 300 чланова тренутно тргује електричном енергијом на EPEX SPOT-у. Холдинг европских оператора преносног система HGRT поседује 49% његовог капитала. За више информација посетите www.epexspot.com
 
SEEPEX а.д. Београд (SEEPEX) је лиценцирани оператор тржишта у Србији основан као акционарско друштво у стратешком партнерству ЕМС-а и EPEX SPOT-а. Током 2022. године, 27 учесника из 13 европских земаља трговало је количином од  3,2 ТЊх на организованом дан-унапред тржишту, при чему је клиринг и финансијско поравнање свих трансакција извршила највећа европска клириншка кућа – European Commodity Clearing AG. За више информација посетите www.seepex-spot.com