Електромрежа Србије је оператор преносног система у Републици Србији и послује као акционарско друштво у државном власништву. Броји око 1350 запослених који су распоређени у различитим организационим целинама ради успешног управљања пословним процесима.

 

Кликните овде да погледате детаљну организациону шему

Скупштина ЕМС АД

Пословодство