**Регистрација се врши преко онлајн платформе за регистрацију**

Регистрација на дневним аукцијама и унутардневним алокацијама почиње у понедељак 11.12.2023. године и траје до среде 27.12.2023. године (за аукције организоване 01.01.2024.)Информације о пријављивању REMIT-а од стране TEL

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2024. години

Годишње и месечне аукције у 2024. години, на граници Румунија – Србија организује Translelectrica S.A.
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2024. годину (незваничан превод)


Опште информације о дневним аукцијама у 2024. години

Дневне аукције у 2024. години, на граници Румунија – Србија организује ЕМС АД Београд
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2024. годину (незваничан превод)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2024. годину


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2024. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2024. години, на граници Румунија – Србија организује 
Translelectrica S.A.
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2024. годину (незваничан превод)

ДАМАС – Корисничко упутство

Нера онлајн платформа за регистрацију – Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину