**Регистрација се врши преко онлајн платформе за регистрацију**

Регистрација на дневним аукцијама и унутардневним алокацијама почиње у понедељак 11.12.2023. године и траје до среде 27.12.2023. године (за аукције организоване 01.01.2024.)


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2024. години

Годишње и месечне аукције у 2024. години, на граници Бугарска – Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет у складу са чланом 51 Уредбе (ЕУ) 2016/1719 

Специфични Анекс за границу Зона трговања на Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет 

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) – jao.eu  


Опште информације о дневним аукцијама у 2024. години

Дневне аукције у 2024. години, на граници Бугарска – Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Правила за експлицитну расподелу дневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Бугарске и Србије (незваничан превод)

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) – jao.eu 


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2024. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2024. години, на граници Бугарска – Србија организује 
ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Бугарске и Србијe (незваничан превод)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод) 

Списак Регистрованих учесника који имају право учешћа у поступку расподеле унутардневног капацитета на српско – бугарској граници у 2024. години


ДАМАС Корисничко упутство