**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. години

Годишње и месечне аукције у 2023. години, на граници Румунија – Србија организује Translelectrica S.A.
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2023. годину (незваничан превод)


Опште информације о дневним аукцијама у 2023. години

Дневне аукције у 2023. години, на граници Румунија – Србија организује ЕМС АД Београд
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2023. годину (незваничан превод)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила.

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на српско-румунској граници у 2023.години (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2023. годину

*Почетак регистрације за дневне аукције је 12.12.2022.


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2023. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2023. години, на граници Румунија – Србија организује 
Translelectrica S.A.
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2023. годину (незваничан превод)

ДАМАС Корисничко упутство

НЕРА Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину