**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**

 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. години – Црна Гора

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д. 
Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила.

Регистрациони формулар

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Црна Гора – Србија, за 2023. годину


Опште информације о дневним аукцијама у 2023. години – Црна Гора
Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д. 


Опште информације о унутардневним алокацијама у 2023. години – Црна Гора
Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области Црногорског електропреносног система а.д. и ЕМС АД БеоградДАМАС Корисничко упутство

НЕРА Корисничко упутство