**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**

 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. години – Босна и Херцеговина

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (латиница)
Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар (ћирилица*)

Регистрациони формулар (латиница*)

* Приликом попуњавања регистрационог формулара се може користити ћирилично или латинично писмо

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (ћирилица)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (латиница) 

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2023. годину


Опште информације о дневним аукцијама у 2023. години – Босна и Херцеговина
Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)


Опште информације о унутардневним алокацијама у 2023. години – Босна и Херцеговина
Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)


ДАМАС Корисничко упутство

НЕРА Корисничко упутство