Информације о пријављивању REMIT-а од стране TELОпште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години

Годишње и месечне аукције у 2022. години, на граници Румунија – Србија организује Translelectrica S.A.
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2022. годину


Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години

Дневне аукције у 2022. години, на граници Румунија – Србија организује ЕМС АД Београд
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2022. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар за учешће у дневним аукцијама у 2022. години (незваничан превод) (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2022. годину


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2022. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2022. години, на граници Румунија – Србија организује 
Translelectrica S.A.
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2022. годину


ДАМАС Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину