Годишње и месечне аукције у 2022. години, на граници Македонија – Србија организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. – Македонија
Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

Дневне аукције и унутардневну расподелу капацитета организује ЕМС АД Београд

Опште информације о дневним аукцијама у 2022. – Македонија
Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар за учешће у дневним аукцијама у 2022. години (незваничан превод) (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата – за Дневне аукције (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Македонија – Србија за 2022. годину

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2022. – Македонија
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2022. години (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата – за Унутардневне алокације (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Македонија – Србија за 2022. годину 


ДАМАС Корисничко упутство  

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину