Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години

Годишње и месечне аукције у 2022. години, на граници Мађарска – Србија организује MAVIR ZRt.

Правила за расподелу дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2022. годину
 Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години

Дневне аукције у 2022. години, на граници Мађарска – Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Правила за номинацију физичких права преноса између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Уговор о учешћу у дневним аукцијама у 2022. години (незваничан превод) ​ (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод) – за дневне аукције

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Мађарскa, за 2022. годину


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2022. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2022. години, на граници Мађарска – Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2022. годину

Уговор о учешћу у унутардневним аукцијама у 2022. години (незваничан превод) ​ (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)​

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод) – за унутардневне алокације

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Србија-Мађарска, за 2022. годину
 


ДАМАС Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину