Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години – Црна Гора

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д.

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 23.12.2021.

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета 

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Црна Гора-Србија, за 2022. годину


Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години – Црна Гора
Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д.


Опште информације о унутардневним алокацијама у 2022. години – Црна Гора
Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области Црногорског електропреносног система а.д. и ЕМС АД Београд


ДАМАС Корисничко упутство