Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Мађарска организује MAVIR (мађарски оператор преносног система).

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC)   линк према порталу MAVIR>>>