Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Хрватска организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office).

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) – jao.eu