Годишње аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Мађарска организује MAVIR (мађарски оператор преносног система).

Објаву и резултате годишњих аукција можете наћи на :  линк према порталу MAVIR >>>