Електромрежа Србије АД Београд организује и врши заједничке аукције годишњих и месечних расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром годишњих и месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

ATC и резултати годишњих и месечних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати годишњих и месечних аукција