Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора – Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора – Србија за 2023. годину

Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2023. годину

Годишње аукције за 2023.

ГодинаТабеле расположивих преносних капацитетаРезултати алокационе процедуреУчесници који су стекли право на капацитетТабела са понудама
2023ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Месечне аукције за 2023.

МесецТабеле расположивих преносних капацитетаРезултати алокационе процедуреУчесници који су стекли право на капацитетТабела са понудама
ЈануарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ФебруарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
МартATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
AприлATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
МајATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ЈунATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ЈулATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
АвгустATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
СептембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ОктобарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
НовембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ДецембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора – Србија за 2022. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора – Србија за 2022. годину

Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2022. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2022. годину

Годишње аукције за 2022.

ГодинаТабеле расположивих преносних капацитетаРезултати алокационе процедуреУчесници који су стекли право на капацитетТабела са понудама
2022ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Месечне аукције за 2022.

МесецТабеле расположивих преносних капацитетаРезултати алокационе процедуреУчесници који су стекли право на капацитетТабела са понудама
ЈануарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ФебруарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
МартATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
AприлATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
МајATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ЈунATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ЈулATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
АвгустATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
СептембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ОктобарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
НовембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
ДецембарATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде