Годишње аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује Transelectrica (румунски оператор преносног система).

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC)   линк према порталу TRANSELECTRICA >>>