Од 2013. године на граници Србија-Румунија се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

У 2015 години Годишње и месечне аукције организује ЈП ЕМС, а дневне аукције и унутардневне алокације организује ТRANSELECTRICA (румунски оператор преносног система).